Нарын областынын Кочкор районунун Чолпон Жайыт пайдалануучулар брикмеси. Чолпон айылы 2018-жыл Торага ЖК У.Омурбеков.