Публикации

1- Баткен жергесиндеги өрүктүн сорттору жана өрүктү кургатуунун салттык ыкмалары. Б., 2011

2- Болезни и вредители абрикоса и меры борьбы с ними.Б., 2012

3- Баткен областынын биомаданий ар түрдүүлүгү, Б.,2014

4- Руководство по технологии возделывания томата и перца на семена.Б.,2016

 

5- Томат жана таттуу калемпирди үрөн алууга өстүрүү технологиясы боюнча колдонмо Б.,2017